ساخت جدول جدید در دیتابیس وردپرس یا استفاده از جدول وردپرس؟

بررسی ساخت جدول جدید در دیتابیس وردپرس یا استفاده از جدول وردپرس در نوشتن و توسعه پلاگین‌های ودرپرسی و آشنایی با کلاس wpdb