آشنایی با API و مفاهیم API

این مقاله درباره آشنایی با API و معرفی بخش‌های مختلف یک API هست که در مقالات بعد روش ساخت انواع Routeها، تست API و امنیت اون بحث خواهد شد.