چرا تابع $ در وردپرس نیست؟

تابع $ تابع اصلی کتابخانه jQuery هست. اما توی وردپرس بصورت پیشفرض از jQuery بجای $ استفاده میشه. اینجا میبینید که چرا اینجوره و راه حل چیه