• دوشنبه
  • 15 آذر
  • 11:43:19
طلا دلار یورو

  • خودرو

  • آهن آلات

  • موبایل

  • کاغذ

  • مسکن

  • مواد غذایی

  • ارز دیجیتال

  • بورس

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Samsung Galaxy M01 32/3 ۲,۶۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M02 32/2 ...
Samsung Galaxy M02s 32/3 ۲,۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M11 ۲,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M12 64/4 ۳,۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M21 ۴,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M30s ...
Samsung Galaxy M31 . 128 ۶,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M31s ...
Samsung Galaxy M51 ۹,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M62 128/8 ۱۰,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A01 / 16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 ۱,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2 ۲,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A02s / 32 ۲,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A02s / 64 ۳,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A10S ۳,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A11 ۲,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 . 64 ۳,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 . 128 ۴,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A2 Core ۲,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A20 ...
Samsung Galaxy A20s ۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A21s - 32/3 ...
Samsung Galaxy A21s - 64/4 ۳,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A21s - 128/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 64/4 ۴,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A10 ...
Samsung Galaxy A30 . 64 ...
Samsung Galaxy A30s . 64 ۴,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A30s . 128 ۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A31 / 64.4 ۴,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A31 / 128.4 ۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A31 / 128.6 ۵,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A32 128/6 ۵,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A32 5G 128/6 ۷,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A42 5G ۸,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A50s ...
Samsung Galaxy A51 / 6 ۶,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A51 / 8 ۷,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A52 128/8 ۹,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A52 256/8 ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A52 5G 128/8 ۱۲,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A70 ۷,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A71 ۹,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A71 5G ...
Samsung Galaxy A72 4G 128 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A72 4G 256 ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A80 ...
Samsung Galaxy S10 ...
Samsung Galaxy S10 Lite ...
Samsung Galaxy S20 ...
Samsung Galaxy S20 Plus ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 + 5G ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 Ultra 4G ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 FE 4G ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 FE 5G ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 5G 128 ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 5G 256 ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 512 ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 256 ۲۸,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Plus 5G ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note10 - 256 ...
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note10 Lite ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note20 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G ۲۳,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256 ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note20 5G ۲۳,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Flip . 256 ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Fold2 4G ...
Samsung Galaxy Z Fold2 5G ...
مدل گوشی قیمت ( تومان )
Apple iPhone SE 2020 . 64 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone SE 2020 . 128 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone SE 2020 . 256 ...
Apple iPhone 11 . 64 ...
Apple iPhone 11 . 128 ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 11 . 256 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 11 Pro . 64 ...
Apple iPhone 11 Pro . 256 ...
Apple iPhone 11 Pro . 512 ...
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 - 64 ...
Apple iPhone 12 - 128 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 - 256 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 Mini ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 Pro - 128 ۳۱,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 Pro - 256 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 Pro - 512 ---
Apple iPhone 12 Pro Max - 128 ۳۳,۶۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 Pro Max - 256 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 Pro Max - 512 ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
مدل گوشی قیمت ( تومان )
Xiaomi Mi A3 128 ۵,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 7A 32 ۲,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 8 64 ۳,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 8A 64 ۲,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9C 32 ۳,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9C 64 ۳,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 M 128 ...
Xiaomi Redmi 9A 32 ۲,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 32 ۳,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 64 ۳,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 128 ...
Xiaomi POCO F3 5G 128 ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO M3 64/4 ۴,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO M3 128/4 ۴,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 8 64 ۳,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 8 /128GB ۵,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 64 ۳,۷۵۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 128 ۴,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9S 64 ۵,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9S 128 ۶,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 ۴,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9T 128/4 ۴,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9T 64/4 ۴,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64 ۵,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 8 Pro . 128 ۵,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64 ۶,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128 ۷,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X3 64/6 ۴,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X3 128/6 ۵,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO X3 PRO 128/6 ۶,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO X3 PRO 256/8 ۶,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 128 ۶,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi Note 10 Lite /128 ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco F2 Pro -128/6 ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10 5G 256 ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256 ۹,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128 ۷,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Lite 128/6 ۷,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Lite 128/8 ۸,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T 5G 128/8 ۹,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8 ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256 ...
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 ۷,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64 ۶,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8 ...
Xiaomi Black Shark 3 5G 256 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Black Shark 4 256/12 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Black Shark 4 128/12 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ تحریر 100*70 70 بند بنفش ---
کاغذ تحریر 90*60 70 بند بنفش ---
کاغذ تحریر 100*70 80 بند بنفش ---
کاغذ تحریر 90*60 80 بند بنفش ---
کاغذ تحریر 100*70 100 بند بنفش ---
کاغذ تحریر 90*60 100 بند بنفش ---
کاغذ تحریر 90*60 80 بند چینی 121 ---
کاغذ تحریر 100*70 80 بند چینی 121 ---
کاغذ تحریر 90*60 100 بند چینی 121 ---
کاغذ تحریر 100*70 70 بند اندونزی ۲۸۰,۰۰۰
کاغذ تحریر 90*60 70 بند اندونزی ۲۰۷,۰۰۰
کاغذ تحریر 100*70 80 بند اندونزی ۳۸۰,۰۰۰
کاغذ تحریر 90*60 80 بند اندونزی ۲۸۰,۰۰۰
کاغذ تحریر 100*70 100 بند پری پرینت ۸۲۰,۰۰۰
نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ گلاسه براق 100*70 80 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه براق 90*60 90 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه براق 90*60 200 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه براق 100*70 250 کیلو گرم هانسول ۱۳,۹۰۰
کاغذ گلاسه براق 90*60 250 کیلو گرم هانسول ---
کاغذ گلاسه براق 100*70 200 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه مات 90*60 200 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه مات 90*60 250 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه مات 100*70 300 کیلو گرم شینهو ---
کاغذ گلاسه مات 90*60 300 کیلو گرم شینهو ---
نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
مقوای پشت طوسی 100*70 230 کیلو گرم هانسول ---
مقوای پشت طوسی 100*70 250 کیلو گرم اژدها ---
مقوای پشت طوسی 100*70 280 کیلو گرم اژدها ---
مقوای پشت طوسی 90*60 280 کیلو گرم هانسول ۱۱,۶۰۰
مقوای پشت طوسی 100*70 300 کیلو گرم اژدها ---
مقوای پشت طوسی 90*60 300 کیلو گرم اژدها ---
مقوای پشت طوسی 100*70 350 کیلو گرم اژدها ---
نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته دبل آ ۳۷,۰۰۰
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته paperone ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Zirax ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Target ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته کپی مکس طلایی ۳۲,۰۰۰
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته کاغذ میلاد ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته (Ecxel (Zirax ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Xerox-Excel ---
کاغذ A4 - A5 A3 80 بسته Xerox-Business ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Xerox-Business ---
کاغذ A4 - A5 A3 80 بسته Zirax ---
کاغذ A4 - A5 A5 80 بسته Perfect ---
کاغذ A4 - A5 A4 80 بسته Matrix ---
نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ پلاست 100*70 100 بند --- ---
کاغذ پلاست 100*70 150 بند --- ---
کاغذ پلاست 100*70 300 بند --- ---
کاغذ پلاست 70*50 400 بند --- ---
کاغذ پلاست 80 80 پالت --- ---
نوع کاغذ اندازه گرماژ واحد برند قیمت ( تومان )
کاغذ کرافت 140 127 کیلو گرم Asian Paper ---
کاغذ پشت چسب دار 70*50 --- --- --- ۳,۲۰۰
کاغذ کاربن لس (NCR) 70*100 0 بند هایپر کپی ۵۶۰,۰۰۰
کاغذ کاربن لس (NCR) 60*90 0 بند هایپر کپی ۴۶۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
کردستان.جانبازان نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران.بهارستان نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه . بلوار اندرزگو نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دولت.بلوار کاوه نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
دارآباد . پور ابتهاج نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی.محسنی نو ساز ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی.نرسیده به مترو قلهک نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی .میدان قدس نو ساز ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
الهیه .دشت یار نو ساز ...
ظفر.نونهالان نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
دربند. میدان امام زاده قاسم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ظفر گوی ابادی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی.خاقانی نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران.خیابان جمال اباد نو ساز ---
شیخ بهائی نرسیده به کوچه ازاد نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ازگل.خیابان 12 متری قائم نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نوبنیاد.خیابان گلزار نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی.رحمانی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ولنجک.بلوار دانشجو نو ساز ...
جردن نو ساز ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی.خیابان سیمیاری نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جردن.روانپور نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
دروس.بلوار شهرزاد.پابرجا نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
مینی سیتی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
جردن.خرسند نو ساز ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه .بالاتر از خیابان جیم نو ساز ...
قیطریه.چیذر نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ظفر .فرید افشار نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه.خیابان علی حسینی نو ساز ...
ظفر زرگنده.بهمن نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شهید عراقی .گلفرود نو ساز ۶۵
ولنجک.بلوار دانشجو نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش.بلوار اوشان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ظفر.دولتشاد نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه .خیابان لواسانی نو ساز ...
شریعتی.بالاتر از مترو قلهک نو ساز ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
درکه.خیابان مفیدی نو ساز ...
پاسداران .میدان فرخی یزدی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه.خیابان شریفی منش نو ساز ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه.ماکوئی پور نو ساز ...
زعفرانیه.ماکوئی پو نو ساز ...
زعفرانیه .خیابان وثوق نو ساز ...
قیطریه.خیابان شریفی منش نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران.خیابان مژده نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی نرسیده به تجریش نو ساز ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
دزاشیب ک هاشمی نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
داراباد . پورابتهاج نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ولنجک. خ 5 نو ساز ...
اقدسیه . خ موحددانش نو ساز ...
نیاوران .کاشانک نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه بالاتر از پارک نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دربند.گلابدره نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
دیباجی شمالی.خ نوریان نو ساز ...
زعفرانیه.خ طاهری نو ساز ...
شریعتی.بالاتر از پل رومی نو ساز ...
مینی سیتی .شهرک نفت نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
باغ فردوس.قلمستان نو ساز ...
نیاوران .خ گل سنگ نو ساز ...
قیطریه .بلوار صبا نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ولنجک.بلوار دانشجو نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه .خ حسینی نو ساز ...
قیطریه.خ مهراد نو ساز ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
دربند.خ اسدالهی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه .نرسیده به فلاحی نو ساز ...
زعفرانیه.خ نیاززاده نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران.سه راه یاسر نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه.خ ثارالله نو ساز ...
داراباد.خ طالب نسب نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دزاشیب .خ کریمی نو ساز ...
نیاوران.نرسیده به خ مرجان نو ساز ...
ولنجک .بالاتر از خ شقایق نو ساز ...
نیاوران باهنر.خ خان سفید نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه.بلوار کاوه نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
ستارخان . كاشانی پور نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
شهرآرا . پاتریس نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
گیشا .کوی نصر نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گیشا.بالاتر از خ 33 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سعادت اباد.بخشایش نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مزرداران.ایثار نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران.کوچه البرز نو ساز ...
بلوار مرزداران.کوچه البرز نو ساز ...
بلوار مرزداران .خ جانبازان نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران .بلوار جانبازان نو ساز ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
سعادت اباد.علامه شمالی نو ساز ...
گیشا بالاتر از ک 13 نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان.باقرخان نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دریان نو.زنجانی شمالی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرک غرب .درختی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ازادی بین یادگار و بهبودی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران .خ بهار نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران .اطاعتی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران.ناهید نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
سعادت اباد.بلوار فرحزادی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
صادقیه .بلوار شهدای صادقیه نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان .دهقان نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
صادقیه.بلوار گلاب نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک غرب.بلوار دریا نو ساز ...
بلوار مرزداران.نامدار نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران.ارش نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان.توحید نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان.حبیب الله نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
صادقیه .سازمان اب نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان.جهانی نسب نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان.شادمان نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان.بهبودی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان.رحیمی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گیشا.نرسیده به خ 13 نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران ویلا.الله وردی نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
شهرک غرب.خوارزم نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
گیشا.صائمی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان.کوثر اول نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
کوی فراز.بیداری شرقی نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
شهرارا.امام منتظر نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران.شهرک ژندارمری نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
ازادی بین باغبان و سهیل نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سعادت اباد.بلوار فرهنگ نو ساز ...
شهرک غرب.سپهر نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سعادت اباد.علامه شمالی نو ساز ...
طرشت.حبیب الله نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار مرزداران.جلال نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
جلال ال احمد.نرسیده به کوی پروانه نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان.توکلی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
پاسداران .سروستان نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
دولت نرسیده به کوچه صاحبی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی.دوراهی قلهک.خ یاسمن نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی.بختیاری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ظفر .بولوار ارش نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جردن.ک شهناز.ک گلستانک نو ساز ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
دورس.شیدائی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملاصدرا.شیراز جنوبی نو ساز ...
ایت الله صدر بالاتر از مسجد کربلا نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملاصدرا.خوارزمی نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران.بوستان نو ساز ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران.عابدین.جهانی نیا نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
میرداماد.کوشا نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی.سجاد نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
اختیاریه جنوبی.ک مسعود نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر نرسیده به پارک وی نو ساز ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
نوبنیاد.کوهستان نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ظفر.دانشگر نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی.تسلیمی.نماززاده نو ساز ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
جردن .نرسیده به میرداماد نو ساز ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران.پایین تر از همت نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
دروس صالح حسینی نو ساز ...
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
خواجه عبدالله.تیسفون نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
خواجه عبدلله.بیستم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ترانپارس.بین فلکه سوم و چهارم نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جشنواره میدان رهبر پایین تر از تپه نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس.بهار نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
شمس اباد.شهید کرد. مولوی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس.وفادار نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس.اتوبان باقری.210 نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس.200 غربی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس.استخر نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه رسالت.میدان 56 نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس.شیرود نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس.112 نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
سراج.نرسیده به کوچه 104 نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
هروی.وفامنش.جوانشیر.اردیبهشت نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
هروی.گلزار نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هروی.شهاب شمالی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی.موسائی نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
حکیمیه.بهار نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
اتوبان بابایی.شهرک شهیدبهشتی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
دلاوران.تکاوران جنوبی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی.ک ابراهیمی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
شهید عراقی.کشوری نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
شهید عراقی.ملک نسب نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
فرجام.میدان 48 نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس.218 غربی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
هروی.ساقدوش نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه رسالت.عبادی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هروی.شعبانلو نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فرجام.میدان 13 نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس.توحید نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
حکیمیه.بلوار والفجر نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس.خیری نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
جشنواره.زهدی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
فرجام.اردیبهشت جنوبی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
هنگام شمیران نو.میدان ابوذر نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
یزرگراه رسالت.شهید کرد نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
شمس اباد.ریحانی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قنات کوثر .بلوار مطهری نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هنگام .میدان الغدیر نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
حکیمیه .فاز 2 نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس.فلکه 4 نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فرجام.حیدرخانی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
ایت الله کاشانی.گلستان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس.خ سلیمی جهرمی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس.تقدیری نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ستاری.زیتون نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جنت اباد.شهید چمران نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس شرق.عقیل نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ستاری.هجرت نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اشرفی اصفهانی.22 بهمن.امیرابراهیم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ایت الله کاشانی .خ فهیمی نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
جنت اباد جنوبی.چهار باغ غربی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ستاری.پیامبر مرکزی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
اشرفی اصفهانی .امام رضا نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت اباد جنوبی.والفجر نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ستاری .شهرک دانشگاه نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
اشرفی اصفهانی .سیمون بولیوار نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جنت اباد مرکزی.خ رجب صلاحی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پونک سردار جنگل.یاسمن نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس شرق.وفا اذر جنوبی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
جنت اباد.شاهین شمالی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جنت اباد مرکزی نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه حکیم بالاتر از باکری نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
شهرک زیبا .الاله شرقی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شهران.جنب پارک امیر نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
اشرفی اصفهانی نرسیده به تیراژه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شهران.سمیه نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
اشرفی اصفهانی.باغ فیض نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ستاری.میدان دانشگاه نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پونک. بهار نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ایت الله کاشانی.اباذر نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
شهران.بالاتر از فلکه دوم نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
شهران.بلوار کوهسار نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
ایت الله کاشانی.شالی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار فردوس شرق.ولیعصر نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
ستاری.طور جنوبی نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
جنت اباد مرکزی.بلوار اهو نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
شهران.فلکه دوم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت اباد مرکزی.اقاقیا نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پونک.ایران زمین.اعلائی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کن سولقان نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
امیر اباد.کارگر شمالی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کریم خان.نجات اللهی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
یوسف اباد.اسدابادی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
یوسف اباد.بین مستوفی و ابن سینا نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
امیر اباد.جانبازان.16 نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
فاطمی غربی.اعتماد زاده نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
امیر اباد.کارگر شمالی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مطهری.لارستان نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کردستان.بلوار ازادگان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
یوسف اباد.بین بیستون و چهلستون نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
یوسف اباد.اسد ابادی نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
مطهری.فجر نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کریم خان.ایرانشهر نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
مفتح جنوبی.اقا محمد نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
یوسف اباد.ابن سینا نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
انقلاب.وصال شیرازی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
انقلاب.وصال شیرازی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
یوسف اباد.میدان کلانتری نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کردستان .بلوار ازادگان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کردستان .بلوار ازادگان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
مفتح جنوبی.نجومی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جمالزاده شمالی بالاتر از فرصت نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
قائم مقام بین میدان شعاع و مطهری نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
فاطمی بین سیندخت و پروین نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
توانیر .نظامی گنجوی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمالزاده.دکتر قریب نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
یوسف اباد.اکبری نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
یوسف اباد.مدبر.28 نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
جمالزاده.قدر.ثابت نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
ازادی.نوفلاح نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
یوسف اباد.مستوفی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
یوسف اباد.جهان ارا نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
توانیر .بلوار دوستان نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فاطمی.هشت بهشت نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
فاطمی.جویبار نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاطمی.چهارم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
یوسف اباد.22 نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
قائم مقام.مشاهیر نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
انقلاب.وصال شیرازی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
میرزای شیرازی.22 نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فاطمی.میدان گلها نو ساز ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
کریم خان.سنایی نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
یوسف اباد.مهرام نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
انقلاب بهار جنوبی.صدیق نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
توانیر.نظامی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
طالقانی.سمیه نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شریعتی.نرسیده به بهار نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
مطهری بالاتر از تقاطع سهروردی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
خواجه نظام.اجاره دار نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی.داوود ابادی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی.حقیقت پسند نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی.حیدری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی.هویزه نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
مطهری بالاتر از ترکمنستان نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی.ک حاج حسنی نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی.ک امین اللهی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نظام اباد.خ رجبی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی.محسن ازادی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
نظام اباد.مدنی جنوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دبستان.حیات منش نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دماوند.محمودی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی.چهار راه سبلان نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
پیچ شمیران.نورمحمدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مطهری بالاتر از چهارراه سهروردی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
معلم.گوهری نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نامجو .نصر ابادی کاوه شرقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
نظام اباد.مدنی شمالی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سبلان جنوبی.شارق شرقی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
هفت تیر.بهار شمالی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نظام اباد. حسینی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلیس.کلیم کاشانی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
میدان امام حسین.صفا غربی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
میدان امام حسین.منتظری نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
نامجو.سلمان فارسی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
نامجو.اکبرنژاد نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی.میثاق نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
معلم.گوهری نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پلیس.ادیبی نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
خواجه نصیر .سرباز نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دماوند.رجبی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
خواجه نصیر .طاهریان نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
خواجه نصیر .طاهریان نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
خواجه نصیر .طاهریان نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پلیس.کلیم کاشانی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
نامجو.شیخ صیفی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سبللان شمالی.علی پور نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
عباس اباد.اندیشه نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پیچ شمیران.متین شهابی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
جلفا.ارسباران نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
میدان.امام حسین.منتظری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
جلفا.اذرشهر نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
اپادانا.مهناز نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
نارمک.بختیاری نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
گلبرگ غربی.صفائی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی.16 متری نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.ایت نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.درشت نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.مدائن نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.میدان 45 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.میدان 5 نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.میرفخرائی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه.زرکش نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی.کرمان جنوبی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.میدان 14 نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.ایت.رضوان غربی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.46 متری غربی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گلبرگ غربی.صفایی.نوروزی فرد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.میدان 18 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.میدان 70 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
گلبرگ غربی.میدان سبلان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه.ارمغانی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک. 46 متری غربی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه.واشقانی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک بین میدان 17 و 18 نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه.مسیل باختر نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.مهرجنوبی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی.ختائی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.میدان 78 نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه.مسیل باختر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه.نبیئیان نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.میدان 94 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه.ستارخان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گلبرگ.حسینی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه.میدان تسلیحات نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه رسالت.ک طلوعی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.میدان 16 نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه.ک اکبری نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه.گلشن نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وحیدیه.ک اشتری نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.میدان 41 نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی. اثنی عشر نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.سمنگان شمالی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.میدان 5 نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
نارمک.دین محمدی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
سی متری جی.رویائی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سی متری جی.فلاح نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سی متری جی.جرجانی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سی متری جی.ده متری عسگری نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
استاد معین.خیابان بیست و یک متری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
21 متری جی.پارسائیان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هاشمی بعد از یادگار نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
استاد معین .هاشمی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
مهراباد جنوبی.سعیدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دامپزشکی .غیاثوند نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
استاد معین.طوس نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
استاد معین .نرسیده به کوچه داوودی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
استاد معین.کوچه سر ابادانی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
استاد معین.دستغیب نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
استاد معین.سرابادانی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سی متری جی لشکری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
سی متری جی.ک رنجبر نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
21 متری جی.ک رنجبر نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
دستغیب غربی.ک زینل نژاد نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
طوس.ایران خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
خوش بالا تر از بوستان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هاشمی.جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قصرالدشت. بین طوس و بهنود نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ازادی بالاتر از چهارراه جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نواب محبوب مجاز.قدیمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هاشمی.ک هلالی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
دامپزشکی.سلیمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
جیحون.طوس نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
هاشمی نرسیده به ک دوم نعمتی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جیحون.رنجبر نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
خوش بالاتر از مرتضوی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
رودکی بالاتر از کمیل نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
هاشمی.ک مطهری نژاد نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
بریانک.ابراهیم حسینی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
هاشمی.امیر کاشانی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
خوش نرسیده به اذربایجان نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
جیحون.سلیمانی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
اذربایجان.بین رودکی و نواب نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارگر جنوبی.بالاتر از چهار راه لشکر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کارگر جنوبی.خ کمالی.خ غفاری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
اذربایجان.ک قاسمی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ارومیه بین خوش و رودکی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر بالاتر از منیره نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
جمهوری .شیخ هادی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
دروازه شمیران.پرستاری نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران.میدان ابن سینا نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پیچ شمیران.بیاتی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور جنوبی.جنگروی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
مازندران.پیشیار نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.وفائی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
ایران.اقاجانلو نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
مازندران.چهارراه صفا نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور جنوبی.عجب گل نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران.کفائی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور.رستگاری نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران.گلمحمدی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران.زرین نعل نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
بهارستان.صفی علیشاه نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران.گوته نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران.کوی صادق اسلامی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران.هدایت نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
میدان شهدا.مجاهدین اسلام نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور جنوبی.کوی غلامعلی نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران.مهدوی پور نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
بهارستان.ظهیر الاسلام نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران.بیگو تهرانی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتهدین اسلام.عظیم زادگان نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
میدان خراسان.بالاتر از رفاه نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
میدان خراسان ایستگاه مخبر جنوبی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مازندران.میدان امام حسین نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریورجنوبی.قنبری نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریورجنوبی.عجب گل نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریورجنوبی. بین ارج و شقاقی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور جنوبی.حصاری نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور جنوبی.اشتیانی نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور جنوبی.مهاجری نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور جنوبی.ابشار نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
میدان خراسان.ارج نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
هفده شهریور جنوبی. بالا تر از تیر دوقلو نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جمهوری.باستان نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
تهران نو.طوفانی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.باغ فرید نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران نو.غفاری نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.داورزنی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.لرستانی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.10 متری هاشمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
دماوند.وکیل باشی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.عادلی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.پور عبدی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.بلوار ابوذر بین پل اول و دوم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. پایین تر از بلوار نیکنام نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. فرزانه نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.پرستاری جنوبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.خادمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.پرستاری جنوبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.زینتی افخم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.پورمند نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.مخبر شمالی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.بلوار نیک نام نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.مقداد فلکه دوم نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.مشایخی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. ک قلیزاده نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی. نبرد شمالی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
تهران نو.امامت نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تهران نو. جدیدی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.دهم فروردین نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.زاهد گیلانی شمالی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.لطفی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.پیچک نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
تهران نو.بلال حبشی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
تهران نو.ک حیدری نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
تهران نو.ابوریحان نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.شکوفه نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.افراسیابی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی.محصل نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
نیرو هوایی .پنجم نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
دماوند.15 متری ناصری نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
دماوند.غفاری نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
نیروی هوایی.هفتم نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیروی هوایی.اول نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی .کلینی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
پیروزی .میدان سر اسیاب نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
نیروی هوایی.نهم نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
نبرد جنوبی.ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی.خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی.پل ششم نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی.گلستان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی.ده حقی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی.پل ششم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.کیانی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی.اقاجانلو نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذر جنوبی.بهشت نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.میثم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذرجنوبی.پل ششم نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذرجنوبی.بلوار زمزم نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذرجنوبی.زبده شمالی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
بلوار ابوذرجنوبی.ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.نصر نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.غیاثی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.عجب گل نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
نبرد جنوبی.گلستان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.میر هاشمی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.گیلکی جنوبی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.کیانی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.ارجمندی راد نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.مخبر جنوبی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه محلاتی.سعیدی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شهرک سجادیه نو ساز ---
افسریه نو ساز ---
کیان شهر نو ساز ---
خاوران / جاده خراسان نو ساز ---
فلکه اول مشیریه نو ساز ---
بزرگراه آزادگان نو ساز ---
ذوالفقاری نو ساز ---
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
میدان وصال نو ساز ---
خیابان جوادیه نو ساز ---
پارک بعثت نو ساز ---
هزار دستگاه نو ساز ---
میدان ابریشم نو ساز ---
نازی آباد نو ساز ---
میدان رباط کریم نو ساز ---
بزرگراه بعثت نو ساز ---
میدان بهمن نو ساز ---
ترمینال جنوب نو ساز ---
شهرک طالقانی نو ساز ---
خانی آباد نو ساز ---
خزانه نو ساز ---
میدان باربری نو ساز ---
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
یافت آباد نو ساز ---
وصفنارد نو ساز ---
ابوذر نو ساز ---
خزانه فلاح نو ساز ---
امین الملک نو ساز ---
قلعه مرغی نو ساز ---
زهتابی نو ساز ---
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
ابراهیم آباد نو ساز ---
میدان معلم نو ساز ---
نوروز آباد نو ساز ---
میدان الغدیر نو ساز ---
میدان جانبازان نو ساز ---
شهرک طالقانی نو ساز ---
کوی مهرزاد نو ساز ---
اسماعیل آباد نو ساز ---
سعید آباد نو ساز ---
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
صالح آباد شرقی نو ساز ---
نعمت آباد نو ساز ---
شهرک ابوذر نو ساز ---
صالح آباد غربی نو ساز ---
شهرک شریعتی نو ساز ---
دولت خواه نو ساز ---
شهرک بستان نو ساز ---
عبدل آباد نو ساز ---
میدان جهاد نو ساز ---
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شهرک شهرداری نو ساز ---
اقدسیه نو ساز ---
شهرری نو ساز ---
دیلمان شمالی نو ساز ---
دیلمان جنوبی نو ساز ---
مالک آباد نو ساز ---
حمزه آباد نو ساز ---
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
ورداور.ولیعصر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
شهرک ازادی.بلوار امام خمینی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر.ایران خودرو نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک چیتگر.پهنه بی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر.شهرک امام رضا نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر.بزرگراه خرازی.اردستانی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر.شهرک چیتگر نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
چیتگر.شهرک دانش نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شهرک راه اهن.غرب دریاچه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.کوهرنگ نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت.غرب شهرک چیتگر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت.اتوبان خرازی نو ساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ادهکده المپیک نرسیده به پارک جوانمردان نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اشهرک راه اهن.گل ارا نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک.ک 9 نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک.35 نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک.زیبا دشت بالا نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.میدان دریاچه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک.شهرک صدرا نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک.ساحل نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک.میدان المپیک نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.میلاد نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.پروژه خرازی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.نسیم نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.بلوار امیر کبیر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.رازقی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک.چشمه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک.میدان دهکده نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب.روبروی دریاچه نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک.شهرکرد نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.گلهای جنوبی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.یاس نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.کاج نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
دهکده المپیک.افتاب نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک راه اهن.خ گل اراء نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت.شهرک مروارید نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
انتهای همت غرب.جنب مجتمع رزمال نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
نام محصول قیمت ( تومان )
مرغ کامل تازه ۲۰,۴۰۰
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی ۳۱,۲۰۰
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران ۳۶,۵۰۰
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق ۳۷,۲۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال ۳۳,۹۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو ۳۴,۲۰۰
ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش ۳۲,۷۰۰
بال کبابی ساده (بدون نوک بال) ۲۹,۰۰۰
بازوی کبابی ساده ۲۷,۶۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی ساده ۲۸,۳۰۰
فیله مرغ ۵۱,۴۰۰
گردن مرغ بدون پوست ۱۰,۲۰۰
شنیتسل بدون آرد ۴۰,۱۰۰
جوجه چینی (شنیسل فیله) ۴۹,۳۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده ۴۲,۴۰۰
جوجه کباب با استخوان ساده ۳۴,۴۰۰
پا چینی 10 عددی مرغ ۳۲,۵۰۰
مرغ کنتاکی ۳۲,۵۰۰
سینه مرغ سوخاری ۳۲,۵۰۰
پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) بسته 400 گرمی ۷,۱۰۰
جگر مرغ بسته 400 گرمی ۷,۲۰۰
سنگدان مرغ بسته 400 گرمی ۱۰,۴۰۰
دل مرغ پاک کرده بسته 400 گرمی ۱۰,۷۰۰
ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه روزانه هفتگی
Bitcoin $33,731 ۸۲۹,۲۸۷,۴۶۵تومان 633.0 میلیارد دلار 23.43 میلیارد دلار 3.57% 7.08%
Ethereum $2,130.58 ۵۲,۳۸۰,۴۷۲تومان 248.9 میلیارد دلار 15.47 میلیارد دلار 2.84% 12.99%
Binance Coin $302.18 ۷,۴۲۹,۲۴۸تومان 50.81 میلیارد دلار 1.926 میلیارد دلار 1.27% 0.18%
XRP $0.608805 ۱۴,۹۶۷تومان 28.17 میلیارد دلار 2.088 میلیارد دلار 0.86% 4.37%
TRON $0.056218 ۱,۳۸۲تومان 4.029 میلیارد دلار 626.1 میلیون دلار 0.48% 0.93%
Monero $204.49 ۵,۰۲۷,۴۶۲تومان 3.672 میلیارد دلار 126.4 میلیون دلار 2.61% 5.27%
EOS $3.67 ۹۰,۳۴۹تومان 3.511 میلیارد دلار 675.7 میلیون دلار 2.07% 0.10%
Neo $30.00 ۷۳۷,۶۵۳تومان 2.116 میلیارد دلار 242.8 میلیون دلار 1.70% 1.52%
بورس مقدار
شاخص كل ۸۰,۲۱۹.۴
30شركت بزرگ ۴,۲۸۱
آزاد شناور ۱۰۴,۶۶۹
بازاراول ۶۷,۱۶۹
بازار دوم ۱۶۶,۸۴۲
صنعت ۷۴,۹۶۳
مجموع حجم معاملات (ميليون سهم) ۴۱۱,۳۲۴,۴۲۳
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) ۱,۶۵۵,۹۸۱
جمع تعداد معاملات ۵۶,۸۰۷
ارزش بازار(ميليارد ريال) ۴,۳۶۱,۵۵۷